Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Một số phương pháp đào tạo nhân viên được sử dụng phổ biến trong doanh nghiệp

Bài viết này được đăng trên trang HRlink của sư phụ Kính Cận với nội dung chưa được đầy đủ và đúng lắm nên tui post lên đây và chỉnh sửa lại chút đỉnh, mọi người đọc coi sao ha.

Một số phương pháp sử dụng trong doanh nghiệp để đào tạo nhân viên:

Đào tạo tại chỗ (Cầm tay chỉ việc): Là phương pháp đào tạo chính thức hoặc không chính thức cho phép nhân viên mới học cách thực hiện công việc của người có kinh nghiệm hoặc cấp dưới thực hiện công viện theo hướng dẫn của cấp trên.

Cố vấn/Tư vấn: Sử dụng cố vấn tư vấn để trao đổi huấn luyện và bồi dưỡng để phát triển nghề nghiệp.Người cố vấn/ tư vấn thường thực hiện nhiều vai trò khác nhau:

Huấn luyện: Thường được coi là trách nhiệm của cấp trên trực tiếp nhằm giúp cấp dưới có năng lực cần thiết cho công việc. Huấn luyện nhân viên thường gồm những hoạt động sau:
               Đỡ đầu cho sự thăng tiến.
               Giao các nhiệm vụ đặt ra thách thức.
               Bảo vệ nhân viên khỏi những lực lượng thù địch.
               Khuyến khích cách nhìn nhận tích cực về phía nhân viên.
               Hỗ trợ về cá nhân.
               Là bạn thân của nhân viên.
               Thể hiện sự chấp nhận.
               Tư vấn
               Thực hiện hành vi mẫu cho nhân viên làm theo

Thực tập: Là phương thức đào tạo trong đó các sinh viên tốt nghiệp đến thực tập làm việc tại doanh nghiệp để hoàn tất đề tài tốt nghiệp.

Luân phiên thay đổi công việc: Học viên được luân phiên chuyển từ bộ phận này sang bộ phận khác của công ty được học cách thực hiện những công việc có thể hoàn toàn khác nhau về nội dung và phương pháp. Giúp cho học viên được đào tạo đa kỹ năng, tránh được tình trạng trì trệ, dễ dàng thích ứng với các công việc khác nhau.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét