Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Tài liệu đào tạo nội bộ nhân viên

Một bộ tài liệu đào tạo nhân viên rất hay.

"Xin chia sẻ với các bạn tài liệu bằng file ppt mà mình sử dụng cho đào tạo nội bộ với đầy đủ không chỉ đào tạo marketing, sales mà có thể dùng cho các bộ phận khác.

1. Sales training
Creative thinking
Ky nang lam viec nhom
Ky nang xac dinh nhu cau
Telesales training
Kien thuc co so
Ky nang thuyet trinh
Nguyen tac can ban cua NVKD

2. Skill training
Creative thinking
Ky nang lam viec nhom
Ky nang thuyet trinh
Time_management

3. HR training
Danh gia cong viec
Ky nang phong van tuyen dung
Hoach dinh nguon nhan luc
Ky nang quan ly ho so
Dai Ngo Nhan Su
Danh gia thanh tich
Dao tao va pat trien nhan su
Phat trien nhan su

4. Bộ tài liệu đào tạo HR
Danh gia thanh tich 
Dao tao nguon nhan luc
Hoach dinh nhan su 
Luong 
Phan tich va thiet ke cong viec 
Ky thuat xay dung thang bang luong 
Tao Dong Luc "

Nguồn lấy tài liệu: http://www.hrlink.vn/diendan/index.php?showtopic=2801

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét